วิธีการทํา การเพิ่มปุ่มอับโหลดภาพจาก Chavereto script ใน smf 2.0.x

การเพิ่มปุ่มอับโหลดภาพจาก Chavereto script ใน smf 2.0.x

ก่อนอื่นเริ่มจากไปที่ https://www/plugin

2019-10-22_14-30-33.png


แล้ว copy ข้อความในวงกลมไว้จากนั้นไปที่เวบของท่านเปิดในส่วนแก้ไข theme default
หรือแก้ไขใน ftp ก็ได้โดยเปิดไฟล์ index.template.php ขึ้นมา แล้วแทรกโค๊ดลงไปก่อน tag </head>

2020-07-13_14-51-08.png


ตามภาพแล้วบันทึก จากนั้นลองเข้าเวบทดสอบตั้งกระทู้ดู

2020-07-11_18-00-12.png


จะขึ้นปุ่ม bbcode ตามภาพ และส่วน quick reply จะมีปุ่ม อับโหลดรูปภาพด้วย

2020-07-11_18-26-18.png


และเมื่อคลิกปุ่มจะขึ้น popup ให้ drag or drop รูปภาพ เมื่อเลือกภาพแล้วทำการอับโหลด

ระบบจะแทรกโค๊ดให้อัตโนมัติครับ
2020-07-13_15-00-02.png


2020-07-13_15-00-49.png


เรียบร้อยครับ (y)
 


ด้านบน