ตัวอย่าง ตย Convert Vb To Xf 1.x

thxf

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
555

หน้าตาเปลี่ยนไป ทำงานไวขึ้น แนวเรียบง่าย ครับ

forum.png

thread.png

convert from vb4.2 to xenforo

ข้อมูลมาครบหมดครับ
 

thxf

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
ข้อมูลมาครบครับ แต่ต้องตามแก้ไขหลายอย่างเลย เช่น

พวก tag video ต้องตามแก้ใหม่

พวก usergroup ต้องตามย้ายใหม่เพราะไม่ตรง

พวก permittion ต้องตามแก้ไขและตั้งค่าใหม่
 

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see


thxf

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
XenForo has the ability to import data from other forum software, a process also known as converting. Version 1.2 of XenForo supports importing data from the following:

  • vBulletin 3.6, 3.7, 3.8, and 4.x.
  • Invision Power Board 3.x.
  • phpBB 3.0.
  • MyBB 1.6 (in beta testing).
  • XenForo 1.2 (in beta testing).
Unofficial importers for other forum software, maintained by members of the community,are available in the XenForo Resource Manager.
 


ด้านบน