วิธีการทํา ไม่มีอับเดท XF 2.X vBulletin 3.x style postbit (user info always above the post) xf 2.1 only

 • เริ่มกระทู้โดย thxf.org 
 • วันที่เริ่มกระทู้
 • ตอบ 1
 • อ่าน 253

thxf.org 

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
xf 2.1 only เพิ่ม css code ด้านล่างใน "Extra.less" Template:

CSS:
.block--messages .message {
  &.is-mod-selected {border-color: transparent; border-bottom-color: @xf-inlineModHighlightColor;}
}
.blockMessage {box-shadow: none;
  &.blockMessage--none {box-shadow: none;}
}

.block--messages {.block-container {box-shadow: none;}}

.message-inner {display: block;}
.message-cell {
  .m-clearFix();
  &.message-cell--user {
    width: auto;
    border-right: none;
    border-bottom: @xf-messageUserBlock--border-width solid @xf-messageUserBlock--border-color;
  }
  &.message-cell--main {padding-left: @xf-messagePadding;}
  &.message-cell--extra {
    width: auto;
    border-left: none;
  }
  .message--quickReply {}
}
.message--quickReply...
 

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
ด้านบน ด้านล่าง