กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see


วิธีการทํา upgrade version php-fpm vestacp ubuntu

upgrade version php-fpm vestacp ubuntu

test server อับเกรด php-fpm กับ ubuntu 16.04 ที่ติดตั้ง vestacp ปกติจะได้ php 7.0
ผมจึงทดสอบอับเกรดไป php 7.2 อับผ่านครับตาม guide ใน google เลย แต่ๆๆๆๆ
php ใน ระบบของ vesta ไม่เปลี่ยนครับ :p

จึงเป็นที่มาของบทความนี้

1.ทำการ backup ก่อนเลยครับ
2.ทำการ check version ก่อนครับ
Bash:
php -v
ผลที่ได้นะปัจจุบัน 10/06/2020 คือ
Code:
root@vesta:~# php -v
PHP 7.0.33-0ubuntu0.16.04.15 (cli) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.0.33-0ubuntu0.16.04.15, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies
2020-06-10_18-41-27.png
3.ติดตั้งตัวเสริมและ repository เพิ่มเข้าไป
เพิ่มตัวเสิม
Bash:
sudo...
 กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
กลับ
ด้านบน ด้านล่าง