ภาษาไทย [XenGenTr] Forum statistical system

ภาษา addon 2.x ภาษาไทย [XenGenTr] Forum statistical system 3.1.5

ไม่ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลด

thxf.org 

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
ภาษาไทย [XenGenTr] Forum statistical system 3.1.5

ตัวนี้สำหรับ v. 3.1.5 นะครับ

2022-12-07_14-56-35.png


หน้าตั้งค่า

2022-12-16_14-02-28.png


2022-12-07_14-58-45.png


2022-12-07_14-12-58.png


แต่ในส่วน style ไม่ได้แปลนะครับ

2022-12-07_15-07-54.png
 


ด้านบน ด้านล่าง