กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see


วิธีการทํา สลับธีม ขาว-ดำ ไม่ใช้ addon

  • เริ่มกระทู้โดย เริ่มกระทู้โดย thxf.org
  • วันที่เริ่มกระทู้ วันที่เริ่มกระทู้

thxf.org

Administrator
Staff Member
Administrator
Moderator
Registered

สลับธีม ขาว-ดำ ไม่ใช้ addon​


2022-11-19_14-34-43.png


ให้ไปที่ /admin.php?template-modifications/

2022-11-19_13-30-14.png


คลิกที่ "Add template modification" จะได้ดังภาพ

2022-11-19_13-32-36.pngให้ใส่ค่าดังนี้
Template: PAGE_CONTAINER
Modification key: dark_light_mode
Description: Light / Dark mode
Search type: Simple...
 กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
กลับ
ด้านบน