กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see


วิธีการทํา Style 2.X สลับธีม ขาว-ดำ ไม่ใช้ addon

thxf.org 

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered

สลับธีม ขาว-ดำ ไม่ใช้ addon​


2022-11-19_14-34-43.png


ให้ไปที่ /admin.php?template-modifications/

2022-11-19_13-30-14.png


คลิกที่ "Add template modification" จะได้ดังภาพ

2022-11-19_13-32-36.pngให้ใส่ค่าดังนี้
Template: PAGE_CONTAINER
Modification key: dark_light_mode
Description: Light / Dark mode
Search type: Simple replacement

Find: ** อาจไม่ตรงกันทุกธีมนะครับ code นี้ผมใช้กับ UI.X ครับ **
CSS:
      <a href="{{ link('conversations') }}"
        class

Find: ** อาจไม่ตรงกันทุกธีมนะครับ code นี้ผมใช้กับ default ครับ **
CSS:
...
 กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
กลับ
ด้านบน ด้านล่าง