ไอคอนไฟล์

addon 2.x Redirection Script for phpBB 3.2/3.3+ (without SEO URLs) htaccess 1.0

thxf.org 

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
Redirection Script for phpBB 3.2/3.3+ (without SEO URLs) htaccess

สคริปนี้ต้องเปิดใช้ระบบ friendly urls ในตัว Xenforo ด้วยครับ.

ทำงานอย่างไร

"/viewforum.php?f=X" รีไดเร็กเป็น "/forums/X/" และ
"/viewtopic.php?t=X" รีไดเร็กเป็น "/threads/X/" และ
"/viewtopic.php?p=X" รีไดเร็กเป็น "/posts/X/" และ
"/memberlist.php?mode=viewprofile&u=X" รีไดเร็กเป็น "/members/X/".

การติดตั้ง
ให้เพิ่มโค๊ดด้านล่างนี้ในไฟล์ .htaccess เอาไว้ก่อนบรรทัด RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L])


Apache config:
RewriteCond %{QUERY_STRING} (^|&)t=([0-9]+)(&|$) [NC]
RewriteRule ^viewtopic\.php$ /threads/%2/? [L,R=301,NC]
RewriteCond %{QUERY_STRING} f=(\d+)$ [NC]
RewriteRule ^(viewforum\.php|viewtopic\.php)$ /forums/%1/? [L,R=301,NC]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (^|&)p=([0-9]+)(&|$) [NC]
RewriteRule ^viewtopic\.php$ /posts/%2/? [L,R=301,NC]
RewriteCond %{QUERY_STRING} u=(\d+)$ [NC]
RewriteRule ^memberlist\.php$ /members/%1/? [L,R=301,NC]
เสร็จแล้วครับ

ปล, ถ้าตัว xenforo อยู่ในโฟลเดอร์เพิ่ม /forums/ เข้าไปเชน /threads/%2/? เป็น /forums/threads/%2/?

ต้นฉบับ
 


ด้านบน ด้านล่าง