กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see


[XenGenTr] Welcome Panel 1.1.3

ไม่มีอับเดท addon 2.x [XenGenTr] Welcome Panel 1.1.3 1.1.3

ไม่ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลด

thxf.org 

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
[XenGenTr] Welcome Panel
In this appendix I have coded for Xenforo 2 and published free of charge,
Users are allowed to see a lot of detail on a panel.
Online Demo
Türkçe version
xenforo-2-hosgeldin-paneli-png.png

xenforo-2-demo-forum-png.png

Plugin properties,
 • Widget system.
 • The general forum contains statistics.
 • Add-on options
  • Plugin open/close.
  • Show / hide avatars
  • Show / hide username
  • Show / hide forum statistics
 • Visual features,
  • Customize all fields from the theme property field
 • Plug-in permissions,
  • Hide, show welcome panel.
[XenGenTr] Welcome Panel XenForo 2 Demo Forum - Admin control panel.png165026-76c833ecfc10a02d1fe06985d54fe3d7.png
 

ไฟล์แนบ


กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
กลับ
ด้านบน ด้านล่าง