วิธีการทํา 2.x Remove Quick Thread function

thxf

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
DESCRIPTION

This template modification allows you to remove quick thread function in forums pages in a easy way

HOW TO ?

ไปที่ forum_view template and search this part of code (around line 147), delete it or mark it and save.

Less:
<xf:macro template="thread_list_macros" name="quick_thread"
  arg-forum="{$forum}"
  arg-page="{$page}"
  arg-order="{$sortInfo.order}"
  arg-direction="{$sortInfo.direction}" />

to

Less:
<!--xf:macro template="thread_list_macros" name="quick_thread"
  arg-forum="{$forum}"
  arg-page="{$page}"
  arg-order="{$sortInfo.order}"
  arg-direction="{$sortInfo.direction}" /-->

..
 

thxf

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
ในเวอร์ชั่น 2.1.7 เจอปัญหา หากครอบแบบด้านบนจะมี --> โพล่มาต้องใส่แค่ด้านล่าง

Less:
<!--<xf:macro template="thread_list_macros" name="quick_thread"
  arg-forum="{$forum}"
  arg-page="{$page}"
  arg-order="{$sortInfo.order}"
  arg-direction="{$sortInfo.direction}" />
 

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see


thxf

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
ในบาง styles จะเจอ bug ทำให้ไม่แสดงรายชื่อกระทู้นะครับ :d33561e9:
 


ด้านบน