วิธีการทํา ไม่ได้มีอับเดท 2.x vBulletin 3.x style postbit (user info always above the post) xf 2.1 only

thxf

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
xf 2.1 only เพิ่ม css code ด้านล่างใน "Extra.less" Template:

CSS:
.block--messages .message {
  &.is-mod-selected {border-color: transparent; border-bottom-color: @xf-inlineModHighlightColor;}
}
.blockMessage {box-shadow: none;
  &.blockMessage--none {box-shadow: none;}
}

.block--messages {.block-container {box-shadow: none;}}

.message-inner {display: block;}
.message-cell {
  .m-clearFix();
  &.message-cell--user {
    width: auto;
    border-right: none;
    border-bottom: @xf-messageUserBlock--border-width solid @xf-messageUserBlock--border-color;
  }
  &.message-cell--main {padding-left: @xf-messagePadding;}
  &.message-cell--extra {
    width: auto;
    border-left: none;
  }
  .message--quickReply {}
}
.message--quickReply .message-cell--user {display:none;}

.message-userArrow {
  top: auto;
  right: auto;
  bottom: -1px;
  left: ((@avatar-s));
  content: "";
  border: none;
  .m-triangleLeft(@xf-contentBg, @xf-messagePadding - 1px);
  .m-triangleUp(xf-default(@xf-messageUserBlock--border-color, transparent), @xf-messagePadding);

  &:after {
    top: auto;
    right: auto;
    left: -(@xf-messagePadding - 1px);
    bottom: [email protected];
    border: none;
    .m-triangleUp(@xf-contentBg, @xf-messagePadding - 1px);
  }
}

.message-avatar {margin-bottom: 0; .avatar {& + .message-avatar-online {left: auto; right: 0;}}}
.message-name {font-size: @xf-fontSizeLarge; text-align: left;}
.message-user {display: flex;}
.message-userTitle {display: inline-block; text-align: left;}
.message-userBanner.userBanner {
  width: -moz-fit-content;
  width: fit-content;
  text-align: left;
  margin: 3px 0 0 0;
}
.message-userDetails {
  flex: 1;
  min-width: 0;
  padding-left: @xf-messagePadding;
  display: flex;
  flex-flow: column;
  justify-content: center;
}
.message--deleted {display: block;}

@media (max-width: @xf-messageSingleColumnWidth) {.message:not(.message--forceColumns) {.message-name {font-size: inherit;}}}

2022-10-01_13-33-25.png


cr.
 


ด้านบน