กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see


วิธีการทํา XF 2.X XenForo 2 Admin panel path change

thxf.org 

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
วิธีนี้เป็นการเปลี่ยนเส้นทางของไฟล์ admin.php ไม่ได้ยุ่งกับไฟล์ระบบครับ

แก้ไขไฟล์ src/config.php เพิ่มโค๊ดด้านล่างนี้ต่อไปครับ

PHP:
$c['router.admin.formatter'] = $c->wrap(function($route, $queryString)
{
   $suffix = $route . (strlen($queryString) ? '&' . $queryString : '');
   return strlen($suffix) ? 'not_admin.php?' . $suffix : 'not_admin.php';
});

ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ admin.php เป็นชื่อ not_admin.php หรือชื่อที่ต้องการครับ

(y)
 กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
กลับ
ด้านบน ด้านล่าง