วิธีการทํา การเพิ่มปุ่มอับโหลดภาพของสคริป Chevereto ใน vBulletin

thxf

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
การเพิ่มปุ่มอับโหลดภาพของสคริป Chevereto ใน vbulletin 5 ตัว vbulletin 4 ไม่ได้นะครับ

เริ่มจากไปที่ https://www.uppic.org/plugin

2019-10-23_12-58-52.png

2019-10-22_14-30-33.png

แล้ว copy ข้อความในวงกลมไว้จากนั้นไปที่เวบของท่านเปิดในส่วนแก้ไข style ที่ท่านใช้งาน

2019-10-22_15-15-41.png

2019-10-22_15-16-22.png

ในที่นี้ผมแก้ไขใน style default เลือกไปที่ header_include
ให้เพิ่มโค๊ดที่ได้จาก https://www.uppic.org/plugin ลงไปแล้ว save

2019-10-22_15-16-49.png

จากนั้นไปที่หน้าเวบท่านในส่วนของการโพสต์จะมีปุ่มขึ้นมาดังภาพ

2019-10-22_15-21-28.png

2019-10-22_15-17-34.png


เมื่อคลิกจะได้ส่วนการอับโหลดภาพ popup ขึ้นมาดังภาพ

2019-10-22_15-18-01.png

ท่านก็จะสามารถอับโหลดภาพ ได้แล้วครับ
2019-10-23_14-09-22.png

2019-10-23_14-09-38.png

2019-10-23_14-10-15.png


ปล.การทำนี้จะช่วยประหยัดพื้นที่และแบนด์วิดท์ของเวบท่าน

:5fc0f220:
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ:


ด้านบน