วิธีการทํา 1.x 2.x การเพิ่มปุ่มอับโหลดภาพของ scripts chevereto ใน xenforo 2.x และ xenforo 1.x

thxf

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
การเพิ่มปุ่มอับโหลดภาพของ scripts chevereto ใน xenforo 2.x และ xenforo 1.x นะครับ

เริ่มจากไปที่ scripts chevereto

2019-10-22_14-30-33.png

แล้ว copy ข้อความในวงกลมไว้จากนั้นไปที่เวบของท่านเปิดในส่วนแก้ไข style ที่ท่านใช้งาน
2.x 2019-10-23_14-01-23.png
1.x 2019-10-23_14-16-57.png

ในที่นี้ผมแก้ไขใน style default เลือกไปที่ PAGE_CONTAINER
ให้เพิ่มโค๊ดที่ได้จาก https://www.uppic.org/plugin ลงไปแล้ว save
2.x 2019-10-23_14-02-28.png

1.x 2019-10-23_14-16-23.png

จากนั้นไปที่หน้าเวบท่านในส่วนของการโพสต์จะมีปุ่มขึ้นมาดังภาพ
2.x 2019-10-23_14-03-04.png

1.x 2019-10-23_14-21-13.png

เมื่อคลิกจะได้ส่วนการอับโหลดภาพ popup ขึ้นมาดังภาพ
2.x 2019-10-23_14-03-29.png

1.x 2019-10-23_14-21-37.png

ท่านก็จะสามารถอับโหลดภาพ ได้แล้วครับ
2.x 2019-10-23_14-06-40.png

2019-10-23_14-07-03.png

2019-10-23_14-07-54.png

1.x 2019-10-23_14-22-16.png
2019-10-23_14-22-39.png

2019-10-23_14-22-53.png

ปล.การทำนี้จะช่วยประหยัดพื้นที่และแบนด์วิดท์ของเวบท่าน

:5fc0f220:
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ:

thxf

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
May 16th 2020

มีอับเดทเล็กน้อย สำหรับ xenforo 2.1 หน้า editor มีการย้ายปุ่มอับโหลดไปไว้ในเมนูบาร์แทนครับ

2020-05-19_14-12-51.jpeg


(y)
 

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
ด้านบน