ภาษาไทย [XenGenTr] Welcome Panel

ภาษา addon 2.x ภาษาไทย [XenGenTr] Welcome Panel 1.1.3

ไม่ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลด

thxf.org 

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
[XenGenTr] Welcome Panel ภาษาไทย ตัวนี้เป็นแพทเล็กๆครับ

หากจะแปลเองก็ได้ครับ ไปที่

2022-10-11_15-57-46.png


หน้าตาตามนี้ครับ

2022-10-11_15-51-42.png
 

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
ด้านบน ด้านล่าง