วิธีการทํา 2.x เพิ่ม effect hover ให้กับ username, thread

thxf

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
2020-05-08_15-41-49 (1).gif


ทำได้โดยการเพิ่มโค๊ดด้านล่างลงใน extra.less ของ styles ที่ท่านใช้งาน

Less:
// Forum, Sub-Forum and What's new

.node--forum .structItemContainer .structItem--thread,
.structItemContainer-group .structItem--thread {
transition: all 0.4s ease-in;
&:hover{
transform: scale(1.015);
}
}


// Widgets

.block-body .block-row {
transition: all 0.4s ease-in;
&:hover{
transform: scale(1.05);
}
}

// Category nodes

.block-container .block-header {
transition: all 0.4s ease-in;
&:hover{
transform: scale(1.02, 1.05);
}
}

...
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ:


ด้านบน