กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see


วิธีการทํา XF 2.X addon ForoAgency-ColoredUsername bug

thxf.org 

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
addon ForoAgency-ColoredUsername คือ addon ที่จะทำให้ชื่อของสมาชิกมีสีตามกลุ่มที่ตั้งไว้ใน user-groups นั้นๆ

bug ที่เจอคือมันจะไปทำให้ addon บางตัวไม่ทำงาน และ สีกลุ่มสมาชิกไม่แสดงใน Forum List - Category latest post


2020-05-10_15-36-02.jpeg


จากภาพ Forum List - Category latest post จะแสดงแค่ในส่วนที่เป็น Furum แต่ส่วน Category จะไม่แสดง

การแก้ไขทำได้โดยไปที่ /admin.php?template-modifications/&type=public เลื่อนลงหา [ForoAgency] Colored Username Everywhere

ที่หัวข้อ node_list_category Forum List - Category latest post ให้แกัไขตามนี้

ส่วน Fine :
HTML:
<li class="node-extra-user"><xf:username user="{$extras.LastPostUser}" />
แก้เป็น
HTML:
<li class="node-extra-user"><xf:username...
 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ:กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see
กลับ
ด้านบน ด้านล่าง