วิธีการทํา 2.x Redirect IPS 4.x URLs to XenForo 2.x

thxf

Staff Member
Adminstrator
Moderater
VIP Member
Registered
ตัวอย่าง url ของ IPS4 : example.com/topic/12345-hello-world/
ตัวอย่าง url xenforo 2.x : example.com/threads/hello-world.12345/

for redirect all url of threads , user profile pages , forum urls , and any more url in ips

เปิดไฟล์ .htaccess แล้วหาโค๊ด
Code:
RewriteEngine On
แล้วเพิ่มโค๊ดต่อไปด้านล่าง
Code:
RewriteRule ^forum/(\d+)-(.+)/page-(\d+)$ /forums/$2.$1/page-$3? [R=301,NC,L]
RewriteRule ^forum/(\d+)-(.+)/$ /forums/$2.$1/? [R=301,NC,L]
RewriteRule ^topic/(\d+)-(.+)/page-(\d+)$ /threads/$2.$1/page-$3? [R=301,NC,L]
RewriteRule ^topic/(\d+)-(.+)/$ /threads/$2.$1/? [R=301,NC,L]
RewriteRule ^user/(\d+)-(.+)/$ /members/$2.$1/? [R=301,NC,L]

จะได้ url IPS 4.x Redirect To new xenforo 2.x แล้วครับ

ที่มา
 


ด้านบน